“Yo he venido a hablar de mi libro”, va dir Francisco Umbral”. La seva frase, tristament cèlebre, volta pel cap dels assistents a un número indefinit, però de ben segur nombrós, de jornades, congressos, conferències, xerrades i presentacions vàries on han acudit amb la ingènua esperança d’escoltar un ponent desenvolupant amb coneixement de causa, de forma pedagògica, enriquidora, il·lustrativa i estimulant, el tema que dóna nom a l’esdeveniment. De fet, aquest és teòricament l’objectiu de qualsevol ponència. I per això és sorprenent que tantes vegades els temes tractats no tinguin res a veure amb al títol i la descripció inicial de l’acte.

Fent un símil, les presentacions són a la comunicació, el que les obres de teatre són a la interpretació. Els espectadors asseguts a primera fila, el presentador notant la pressió del directe, sense espai per l’error en l’objectiu de transmetre el seu missatge.

I certament, tan important és el missatge com el missatger i, sobretot, la reacció que aquest és capaç de provocar a l’audiència. L’exemple més recurrent i il·lustratiu són les presentacions d’Steve Jobs amb la seva austera però a la vegada incommensurable escenografia, elevada al màxim exponent el dia de la defensa d’Apple en la crisi de l’antennagate. El secret, en aquest cas, no es troba ni en el producte ni en la solució que es presenta, sinó en la genial actuació de Jobs a l’escenari: com gesticula, com mostra la seva indignació, com passa del to més agressiu al to més paternal,  amb quin “tempo” domina l’evolució de l’exposició, quines sensacions provoca a l’audiència…

Entenent la presentació com una eina clau en el procés de màrqueting que influeix en els stakeholders de cada negoci, cal que aquesta branca de la comunicació sigui revaloritzada com es mereix dins el nostre teixit empresarial. Pot ser que tinguem el millor servei o producte, pot ser que siguem els màxims coneixedors o gurús de la matèria… Però també pot ser que, si no anem amb compte, ens convertim sense adonar-nos-en en els millors representants comercials de Morfeu. I de rebot li fem un flac favor al nostre veritable negoci.

Només es tracta de donar una petita empenta a grans professionals perquè es converteixin en bons comunicadors que, més enllà de dedicar moltes hores a la preparació del típic i tòpic “Power Point”, puguin reforçar la posada en escena per aconseguir el seu objectiu. D’estratègies n’hi ha a cabassos: des de interpel·lar el públic o saber incloure notes d’humor en el discurs fins a sorprendre amb imatges que captin i mantinguin l’interès… Només cal seleccionar les més adequades i saber com adaptar-les a la personalitat de cadascú.

I com a colofó, una pinzellada del gurú americà de la innovació Scott Anthony (@ScottDAnthony), en una presentació on es mou com el peix a l’aigua, tot parlant del procés de transformació del model de negoci a les empreses.