Sessió de 2 hores amb el líder del projecte o el comitè de direcció de l’empresa per definir i cohesionar com projectar l’empresa a nivell de comunicació i màrqueting per aconseguir la posició desitjada al mercat.

Entrevistes en profunditat a clients reals i potencials seleccionats amb criteris estratègics. Anàlisi qualitatiu de la percepció que tenen els clients de l’empresa i els seus competidors per crear una estratègia de comunicació efectiva.

RELAT – ARGUMENTARI VENDES

Creació i redacció d’un argumentari de vendes i relat del projecte o empresa per comunicar de manera cohesionada i coherent el missatge de l’empresa, per aconseguir la percepció buscada de cara als nostres clients (posicionament objectiu).

PLA ACCIÓ I EXECUCIÓ

Definició i calendarització de les accions necessàries per assolir la percepció desitjada al mercat. Dívik s’encarrega de l’execució de totes les accions de comunicació que l’empresa assigna, en coordinació amb el departament de comunicació o amb proveïdors de la seva confiança, si així ho desitja.

Accions puntuals

Treballem l’acompanyament a les empreses a l’etapa que cada projecte requereix: consultoria estratègica i plans de comunicació i màrqueting, suport a l’equip de comunicació, lideratge de la comunicació i el màrqueting per evitar costos d’estructura, execució d’accions i serveis puntuals.

Entrevistes en profunditat a clients seleccionats per extreure la visió externa de l’empresa i dels competidors. Definició del pla d’acció de màrqueting i comunicació i calendarització en funció dels resultats.

MÀRQUETING DE CONTINGUTS

Redacció de continguts per a webs, newsletters, xarxes socials, presentacions corporatives, catàlegs i eines de comunicació diverses buscant la cohesió i coherència estratègica.

COMUNICACIÓ INTERNA

Plans de comunicació interna, creació i manteniment d’intranets, redacció i maquetació de publicacions internes d’empresa.

COACHING EN COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Acompanyament de directius i caps d’àrea en la integració del branding de manera transversal a l’organització.

PLANS DE MÀRQUETING

Definició de les accions de comunicació i màrqueting, priorització i calendarització per assolir els objectius estratègics de l’empresa o projecte.

SESSIÓ REFLEXIÓ POSICIONAMENT

Dinàmica de 1,5h amb metodologia Manual Thinking per consensuar i extreure els atributs i relats de la marca amb els agents clau del posicionament a l’organització.

STORYTELLING/RELAT

Simplifiquem el missatge de les organitzacions, apalancant la marca en 5 C’s: confiança, consistència, coherència, constància i contingut.

WEBS

Definició del mapa web, missatges estratègics i redacció dels continguts.