Objecte i acceptació

El present Avís legal regula l’ús de la nostra web, de la que és titular Dívik Comunicació i Màrqueting SLU La navegació per la pàgina web de Dívik Comunicació i Màrqueting SLU atribueix la condició d’usuari del mateix i implica la total acceptació i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. Es requereix fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. El respondreu davant de Dívik Comunicació i Màrqueting SLUo davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pugui ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Identificació i comunicacions

Dívik Comunicació i Màrqueting SLU, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, informa que:

La seva denominació social és: Dívik Comunicació i Màrqueting SLU

El seu CIF és:  B66706870

El seu domicili social està a: Carrer Molí d’en Saborit 10, baixos 2ª, 08500 Vic

Per comunicar-vos amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte especificats en la política de privacitat.

Totes les notificacions i comunicacions que es realitzin amb Dívik Comunicació i Màrqueting SLU es consideraran efectives, a tots els efectes, sempre que es realitzin per mitjans especificats anteriorment

 

Condicions d’accés i utilització

La web i els seus serveis són d’accés lliure, no obstant això, Dívik Comunicació i Màrqueting SLU condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia compliment del corresponent formulari.

Vostè garanteix l’autenticitat i actualitat de tots aquells dades que comunicarà a Dívik Comunicació i Màrqueting SLU i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de Dívik Comunicació i Màrqueting SLU i no utilitzar-los per, entre altres:

  • Difondre continguts, criminals, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o al ordre públic.
  • Introduir a la xarxa informàtica virus o realitzar actuacions susceptibles d’alteració, espatllar, interrompre o generar errors o danys als documents electrònics, dades o sistemes físics i logístics de Dívik Comunicació i Màrqueting SLU o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Dívik Comunicació i Màrqueting SLU presta els seus serveis.
  • Intentar accedir a dades d’altres persones o a àrees restringides dels sistemes informàtics de Dívik Comunicació i Màrqueting SLU o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
  • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de Dívik Comunicació i Màrqueting SLU o de tercers.
  • Substituir la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar-se públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o sigui legalment permès.
  • Recopilar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codi font, constitueixen una obra que la seva propietat pertany a Dívik Comunicació i Màrqueting SLU , sense que es pugui entendre com cedits cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà del que estrictament sigui necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, vostè que accedeix a aquesta web, pot visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no es cedeixin posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin en el lloc web són propietat de Dívik Comunicació i Màrqueting SLU, sense que es pugui entendre que el seu ús o accés li atribueix algun dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació quedaran prohibits.

L’establiment d’un híper-enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Dívik Comunicació i Màrqueting SLU i el propietari de la web en què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de Dívik Comunicació i Màrqueting SLUdels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un híper-enllaç prèviament hauran de sol·licitar l’autorització per escrit a Dívik Comunicació i Màrqueting SLU. En tot cas, el híper-enllaç només permetrà l’accés a la pàgina d’inici o pàgina d’inici de la nostra web, a més d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Dívik Comunicació i Màrqueting SLU, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i al ordre públic.

Dívik Comunicació i Màrqueting SLU no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li assigni als materials posats a disposició en aquesta web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 

Exclusió de garanties i de responsabilitat

Dívik Comunicació i Màrqueting SLU exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés a la web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de costums i defectes de tota classe de continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s’ha accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

El incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En concret, ja com a exemple, Dívik Comunicació i Màrqueting SLU no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secret empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, Dívik Comunicació i Màrqueting SLU declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es troba fora d’aquesta web i no és gestionada directament per el nostra web màster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar al usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquesta web. Dívik Comunicació i Màrqueting SLU no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; no suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, pel que tampoc serà responsable del resultat obtingut. Dívik Comunicació i Màrqueting SLU no es responsabilitza de l’establiment d’híper-vincles per part de tercers.

Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que vostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través de la pàgina web, s’han de posar en contacte amb Dívik Comunicació i Màrqueting SLU identificant-se adequadament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que faci referència al lloc web de Dívik Comunicació i Màrqueting SLU , serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu de (Espanya).

Publicacions

La informació administrada facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen el únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal.