Quan a finals del 2014 vam saber que havíem guanyat l’adjudicació del concurs per portar a terme la divulgació del programa aracoop 2015 i contribuir així als seus eixos de treball (renovar, ampliar i enfortir l’economia social i cooperativa), vam tenir clar que el nostre objectiu era transmetre d’una manera fresca el poliedre de l’economia cooperativa, trencant idees preconcebudes d’aquest model empresarial. Així que vam decidir treballar des de la idea de mosaic o trencadís en format digital.

Així va néixer el #CObook, una publicació digital interactiva que aglutina experiències de persones i organitzacions vinculades al món de l’economia social i cooperativa, amb l’objectiu de projectar la realitat, el present i el futur d’aquest model econòmic.

La publicació permet, a més, dues velocitats de lectura complementàries: la primera, a través del text, i l’altra, a partir de les peces audiovisuals de cadascuna de les parts.

Tots els materials els hem treballat des del format testimonial. És a dir, hem treballat amb casos reals del món cooperatiu que ens han permès projectar la filosofia, l’essència i els resultats del programa d’una manera directa, en primera persona. L’eix de treball ha estat partir de l’anècdota (testimoni) per transmetre el marc general d’aracoop.

Tots els elements del #COBook han estan pensats per ser optimitzats a través de la replicació en diferents suports i plataformes. Així, totes les peces s’han dissenyat per generar viralització més enllà de la publicació en el suport corresponent.

Igualment, cada eix del programa s’ha estructurat a través d’una etiqueta, al costat de l’atribut “Co”: #DiàlegsCO, #UndiaCO, i #COBook. Des les etiquetes hem creat unes línies conductores d’un storytelling comú que ha englobat totes les accions dins el pla de divulgació.

El projecte s’ha estructurat en quatre grans grups de continguts audiovisuals:

El projecte s’ha estructurat en quatre grans grups de continguts audiovisuals:

  • #MosaicsCO. 4 vídeos que recullen els valors, objectius i principis del cooperativisme i l’empresa social a través de la veu de 50 participants a Aracoop.

  • #EmpresaCO. 4 reportatges que mostren el model cooperatiu a partir de 4 empreses molt diferents entre elles però amb un denominador comú: el cooperativisme.

    • #UndiaCO. 4 cròniques sobre la jornada d’un professional d’una cooperativa, des del punt de vista de les persones.

    • #DiàlegsCO. 4 converses que, en un to informal, aborden des de perspectives diverses aspectes actuals vinculats a l’economia social i cooperativa.

Els materials s’han reunit al #COBook, un llibre digital que els amplia i hiperenllaça i s’han complementat amb un making off.

Un any de feina recorrent cooperatives i coneixent cooperativistes de tota mena pel territori català. Un any descobrint que ser el present i el futur del món CO és una fita molt potent!